Brak słodkich owoców = brak mądrości

Marzenia,wiara,Bóg,Winnica Radości, Jezus, Sekret radości

Obserwuję w zespole Winnicy Radości jak Duch Święty stwarza piękną jedność. Ostatnio, trzy osoby równocześnie miały słowo o mądrości. Zrozumiałam, że to temat, który należy poruszyć w najbliższych postach. A zatem dziś o mądrości.

„Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym – cóż cenniejszego niż Mądrość, która wszystko sprawia?” (Mdr 8,5); „Cenniejsza ona niż perły, nie równe jej żadne klejnoty (Prz 3,15); „Jej drogi drogami miłymi, wszystkie jej ścieżki to pokój” (Prz 3,17); „Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność […] a przybyły wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku” (Mdr 7,11).

Czy wiedziałeś, że to Mądrość jest sprawczynią wszystkiego? Zobacz jak słodkie są owoce Mądrości:

 • długie życie (Prz 3,16a; Syr 1,20b)
 • umiejętność działania (Mdr 7,16)
 • bogactwo i pomyślność (Prz 3,16b)
 • radość i szczęście (Prz 3,18, Mdr 8,16; Syr 4,12)
 • lekkość (Mdr 6,14)
 • pokój (Mdr 6,15)
 • ocalenie i ustrzeżenie (Prz 4,6,12)
 • cześć, szacunek, sława, zaszczyt, chwała, podziw (Prz 4,8-9; Mdr 8,11-12)
 • życie wieczne (Mdr 6,19)
 • cudowne ścieżki pełne pokoju (Prz 3,17; Mdr 10,17)
 • pokonanie zła (Mdr 7,30)
 • umiarkowanie, roztropność, męstwo i sprawiedliwość (Mdr 8,7)
 • przewidywanie, bystrość, rozwiązanie zagadek (Mdr 8,8), zrozumienie rzeczy przyszłych, które Bóg sam zapowiada (Iz 42,9; Iz 46,10; Iz 48,5-6).

Myśląc o mądrości, nasuwa mi się takie stwierdzenie: mądry człowiek to ten, który potrafi radzić sobie w życiu. Mądrość jest umiejętnością rozwiązywania problemów; to dobieranie odpowiednich oraz odrzucanie złych metod i środków, by zrealizować zdefiniowany cel; to unikanie niepowodzeń, zagrożeń czy eliminowanie błędów poprzez refleksje, myślenie, a potem odpowiedź na pytania:

 • czy działać?
 • jak działać?
 • kiedy działać?

To wreszcie współpraca z Duchem Świętym wtajemniczonym w wiedzę Boga, który wie co się Jemu podoba i dzięki temu wspólnie z nami potrafi dokonać trafnego wyboru (Mdr 8,4 i 9,9).

Kilka dni temu napisała do mnie Sandra, której małżeństwo jest zagrożone rozpadem. Rozmawiałam z nią długo i prosiłam Ducha Świętego, aby mi pomógł, bo kompletnie nie wiedziałam, co jej poradzić. Wiedziała, że ma się modlić, że ma być wytrwała, cierpliwa, że ma ufać Jezusowi. Ona to wszystko wiedziała! W pewnej chwili zwróciłam uwagę na pewne słowa i zrozumiałam, co Pan pragnął mi powiedzieć. Korzeniem problemów w małżeństwie… była jej niska samoocena. Fałszywy wizerunek siebie był powodem tego, że nadskakiwała mężowi, była zaborcza, przestała realizować swoje pasje i pragnienia, a mąż stał się jej światem. Poznałam, że Pan pragnie, aby przemieniła swoje myślenie - rozpoczęła inwestować w siebie, zaczęła czerpać z życia, by ubierała się jak Judyta, zadbała o siebie, poszła do kosmetyczki, fryzjera, pojechała na Fundament rekolekcji ignacjańskich, itd. Powiedziałam jej o tym i… okazało się, że te rady były strzałem w dziesiątkę. Choć jej nie znałam, to Duch Pana przeniknął głębiej! Ustaliłyśmy plan działania: na co, jak i kiedy wyda swoje pieniądze. Sam Bóg pragnął, aby „podziwiali jej piękność” (Jdt 10,19), aby czuła się lepiej sama ze sobą, aby wyglądała wspanialej najpierw dla Jezusa, potem dla siebie, a w efekcie i dla męża.

W tej konkretnej sytuacji odpowiedzi na powyższe pytania brzmiały:

 • czy działać? Tak.
 • jak działać? Modlitwa, zmiana wizerunku (zakupy, wizyta u specjalistów), inwestycja w siebie (rekolekcje ignacjańskie) - by uzdrowić wizerunek siebie.
 • kiedy działać? Tuż po sporządzeniu planu wydatków.

Przypomina mi się w tym miejscu werset z Księgi Mądrości: „Wielu mądrych – to zbawienie świata, a król rozumny – to szczęście narodu” (Mdr 6,24). Można by sparafrazować ten fragment: żona mądra – szczęście w małżeństwie, mąż rozumny – wybawienie rodziny, wielu mądrych pracowników – powodzenie firmy, roztropny kapłan – szczęście parafian, rozsądna kobieta – sukces finansowy, mądry człowiek – radosne życie,itd.

W książce „Sekret radości” staram się pokazać, że na 10 dokładnie takich samych problemów, może być 10 całkowicie odmiennych odpowiedzi i rozwiązań! Aby znaleźć rozwiązanie na tę jedyną w swoim rodzaju sytuację, nie da się przykładać szablonu rozwiązań z życia innych osób. Jeżeli chcesz mieć spełnione życie, osiągnąć wyznaczone cele, poznać wolę Pana (Mdr 9,13), to nie da się korzystać z jakichś wcześniej ustalonych regułek. Doskonale wiedział o tym Salomon. Zatem kiedy został królem Izraela i Bóg powiedział, że ma prosić o cokolwiek chce (1 Krl 3,5), to Salomon poprosił o mądrość, w której będzie potrafił odróżniać dobro od zła (1 Krl 3,9). Wiedział, że jako król całego narodu będzie zmuszony osądzać mnóstwo zawiłych spraw, podejmować setki trudnych decyzji, wyjaśniać ludowi wszelkie nurtujące ich zagadnienia (1 Krl 10, 1-3), wyznaczać prawa, powoływać odpowiednich ludzi do administracji w państwie czy kierować ich pracą. I o taką mądrość, rozróżnianie co jest dobre, a co złe, właśnie chodzi, bo bez Ducha Świętego nie jesteś w stanie prawidłowo oszacować, odróżnić dobre od złego czy dobre od lepszego, właściwie ocenić daną sprawę, a w konsekwencji nigdy nie podejmiesz skutecznych działań, owocnych kroków ku rozkwitowi czy naprawie, by przy tym nie marnować swojej energii. Zobacz też, że Bóg sam przychodzi do Salomona z pomocą, bo bardzo zależy Mu na tym, by praca Salomona na rzecz ludu była udana i dobra. Jak mówi bowiem Pismo Święte, Mądrość jest obrazem dobroci Boga (Mdr 7,26) i jest wyrazem Jego miłości do nas (Mdr 1,6)!

Wiesz dlaczego Bóg potrafi nas zaskoczyć swoją nauką i słowem, zachwycić rozwiązaniem spraw i sprawić, że otwierają nam się usta na znak zdumienia Jego dziełami? Właśnie przez swą niezwykłą mądrość. „Cała mądrość od Pana pochodzi” (Syr 1,1) i jest nam ona absolutnie niezbędna. Jest podstawą udanego, spełnionego, radosnego, uporządkowanego życia. Mądrość jest potrzebna, bo to co widzisz i to, na co patrzysz, wcale nie musi być takim, jakie jest w rzeczywistości. Innymi słowy, nie wszystko jest tak oczywiste, jak to postrzegasz i tak dobre, jak się wydaje. Aby poznać prawdę, która wyzwala a potem uzdrawia, aby zobaczyć jak rzeczy się mają naprawdę (czyli jak widzi je Bóg), aby zastosować właściwe kroki, które trafią w punkt rozwiązania problemu - fundamentem jest dostrzec to, co niewidzialne. Niezbędna jest więc mądrość Ducha Świętego! Bez Mądrości wszystko jest kiczowate, brzydkie, puste jak cymbał brzmiący, nieskuteczne, popsute, głupie, nietrwałe, bezowocne, prowadzące donikąd.

Jeśli brakuje słodkich owoców w twym życiu, brakuje i Mądrości Boga. Pismo Święte wskazuje, w jaki sposób możemy pozyskać mądrość. Podstawą, na której może rozwinąć się w nas dar nadzwyczajnej mądrości są:

 1. bojaźń Boża czyli po prostu pragnienie Jego nauki, pragnienie zmiany dotychczasowego stylu myślenia (Mdr 6,17; Mdr 7,14; Syr 1,20; Syr 1,26)
 2. modlitwa - „Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości” (Mdr7,7); „Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga […], a na pewno ją otrzyma” (Jk 1,5); „Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła” (1 Krl 3,9)
 3. kontakt z Bogiem - „Kto z mądrym przestaje, nabywa mądrości” (Prz 13,20) poprzez słuchanie Go: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je można porównać z człowiekiem roztropnym” (Mt 7,24). Roztropność = słuchanie i działanie według słowa. Słuchanie i działanie według słowa = roztropność.

A zatem, możesz zapragnąć mądrości, poprosić o nią Boga, zapytać Ducha Świętego: czy działać w tej sytuacji; jeśli tak, to: jak działać i kiedy działać. Możesz stworzyć plan działania i powoli wypełnić go. Zaufaj, że gdy prosisz, to otrzymujesz Ducha Świętego. Możesz też przypomnieć sobie wcześniejsze wpisy jak podejmujemy decyzje oraz kiedy nie podejmujemy decyzji.

Pragniemy was tak pokierować, abyście stanęli na nogi, zaczęli radzić sobie z problemami bez nadprogramowych konsultacji z innymi. Wiem z doświadczenia, że można uzależnić się od rad innych, a potem być jeszcze bardziej skołowanym i niepewnym. Bóg zdecydowanie pragnie waszej wolności i sprawności. Zdrowy i mądry człowiek to taki, który jest samodzielny w podejmowaniu akcji, pokonuje trudności bez załamywania się czy wpadania w rozpacz, uczy się rozwiązywania problemów na podstawie swojego życia, obserwacji siebie, wyciągania wniosków z już podjętych decyzji czy popełnionych błędów. To oczywiście nie oznacza, że nie macie pytać o zdanie mądrych ludzi, ale niech nie będzie to waszym przyzwyczajeniem czy wymówką, która zwalniać was będzie z osobistego wysiłku.

Przez kolejne dni modlimy się dla nas wszystkich o dar mądrości, rozwagę, rozsądek, zrozumienie, roztropność do wszystkich spraw, z którymi obecnie się zmagamy. Do naszego zespołu modlitewnego dołączyły ostatnio nowe osoby (mężczyźni :-)), w tym ksiądz Dominik Gaładyk SAC! Dzięki Ci Jezu i Maryjo. Piszcie na kontakt@winnicaradosci.pl. Zapisujcie się do newslettera, aby być na bieżąco :)

"Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen" (Rz 16,27).

Niech was spotka wiele radości!

Kategoria: 
Ogólne

Dodaj komentarz

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.